KERESÉS:
     
  KÖZÉP-BÉKÉSI CENTRUM PROJEKTEK ÉS MŰKÖDÉS TURISZTIKAI PROGRAMOK KIADVÁNYOK AKTUÁLIS
Feliratkozás a hírlevélre: Az Ön emai-címe:
 

Helyi termelők

Helyi termekek

Termelői piacok

Rendezvénynaptár

Galéria

Túraeszközök_______________________

_______________________

Lezárult az Active Tours projekt.
Tekintse meg tematikus turisztikai kiadványunkat!

 

_______________________

Partnereink az
Active Tours projektben:


http://www.imm-arad.ro/

------


http://www.korosokvolgyekozpont.hu/

_______________________

 

ÖKOTURIZMUS

Ökoturisztikai programcsomagok kidolgozása

A turizmus – így az ökoturizmus is – a fenntartható fejlődés fontos tényezője. A természeti környezet védelmének a gazdasági növekedést kell szolgálnia. A turisztikai fejlesztések során fontos törekedni a hulladéktermelés minimalizálására, a víz- és energiatakarékosságra, tervezésnél pedig a természeti örökség védelmére. Ezen elvek leginkább a természeti turizmus és az ökoturizmus révén valósulhatnak meg.
Az International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) természetvédelmi világszervezet megfogalmazása szerint „az ökológiai turizmus vagy ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával”.

Az ökoturizmus hazai, természetvédelmi megközelítésű fogalommeghatározása a következő:
„Ökoturizmus (természeti turizmus) a természetvédelmi területek, tájak, illetve élővilágának bemutatására irányuló különleges turizmus, amelynél a természetvédelem és a turizmus ötvözése folytán a látogatóknak természetközeli állapotú területek legszebb, leglátványosabb részeit mutatják be elsősorban látványként. Teszik mindezt oly módon, hogy valójában a kezelt területrészekre korlátozódjon a tartózkodásuk, biztosítva ezzel a természetközeli területek zavartalan fennmaradását. Az ökoturizmusból származó bevételek elentős részét a természet természetközeli megőrzésére, fenntartására kell fordítani”.

Az ökoturizmus elsődleges motivációja a természet megfigyelése és értékelése, a természetes területeken megjelenő hagyományos kultúrák iránti érdeklődés. A táj és a természet szépségében gyönyörködni az elsődleges szempont, de egyre fontosabb az új élmények szerzése, új helyek megismerése, az állatvilág megfigyelése, kulturális vonzerők megtapasztalása, valamint a természet és egyes kultúrák megismerése is. Az ökoturizmus a környezettudatos szemlélet átadásának egyik eszköze is, amely ösztönzi az aktív mozgással járó tevékenységeket, és ily módon egészségmegőrző hatása révén jelentősen hozzájárul az életminőség javításához.
 

A „Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök völgyében” c. projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttm ködési Program 2007- 2013 keretében valósult meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben él ő embereket, közösségeket és gazdasági szerepl őket az együttmű ködésbe bevont térség közös fejlesztésének el segítése érdekében, a határmenti térség alapvető er ősségeire építve.